Ukrainian Championships - Epee male Senior Team

Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club
Oct 16, 2018 - Oct 21, 2018 | Ukrainian National Championships | Ukraine
1 N FARIONOV Dmytro 1997 M UKR
1 N KSENOFONTOV Artem 1989 M UKR
1 N NAUMENKO Oleg 1986 M B UKR
1 N SEROZHENKO Dmytro 1989 M B UKR
2 N KUDENKO Eduard 2002 M UKR
2 N VENDYCHANSKYI Oleksandr 1998 M UKR
2 N YAKOVETS Oleksandr 1987 M B UKR
3 N KOBETS Oleksandr 1999 M UKR
3 N SHAVKUN Serhii 1972 M C UKR
3 N SHEPTITSKYI Serhii 1992 M C UKR
4 N DATSKO Anton 1983 M B UKR
4 N HALIY Valeriy 1988 M A UKR
4 N POPADYCH Timur 1991 M A UKR